Carnatic Vocal

  • By "Isai Peroli" Smt.Gayathri Venkatraghavan
  • Dec 19, 2021

Gayathri Venkataraghavan is a Carnatic Vocalist. She is the disciples of Rajalakshmi, Padma Veeraraghavan, Rukmini Ramani, V. Subramaniam, and Lakshmi Natarajan. Her advanced training was under Acharya Choodamani Sri. A. Sundaresan, a disciple of Sri C. V. Krishnamurthy Iyer, Sri Ramnad Krishnan, Alathur Sri Sivasubramanya Iyer, and PS.Narayanaswamy. 

Awards

  • D. K. Pattammal Award 
  • Kalki Krishnamoorthy Award 
  • Nada Oli title by Nada Inbam, Chennai
  • MLV Endowment Award by Narada Gana Sabha,Chennai
  • Isai Peroli title by Kartik Fine Arts, Chennai
  • Shanmukha Sangeetha Shironmani from Shanmukhananda Sabha ,Mumbai